הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 7 מתוך 8« להתחלה...45678
pageImgSmall_90

לצאת מהסבך – דיסק מס' 24

אדם הולך עם סברות ותסביכים מוטעים איך משתחררים מזה

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_89

נקודת השבירה – דיסק מס' 23

מה הפירוש אין שום יאוש בעולם כלל, ומדוע אין שום יאוש גם כשנראה שכלו כל הקיצים

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_88

החן היהודי – דיסק מס' 22

ביאור נפלא כיצד התמימות בעבודת השם מעניקה ליהודי חן מיוחד אצל השי"ת ומהי הדרך לזכות לזה

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_87

התחדשות – דיסק מס' 21

התחדשות דרושה לאדם העובד את ה', כדי שהוא לא ישקע בהתיישנות שהופכת את כל עבודתו להרגל, בבחינת "מצוות אנשים מלומדה".

רבינו מגלה שלכל אחד יש אפשרות וכוח להתחיל בכל פעם מחדש,כיון שההתחדשות טבועה בבריאה ועל ידי שהבריאה כולה מתחדשת יש גם לכל אחד הכוח להתחדש. וכך כותב מוהרנ"ת:

כל "יום וים הוא בריאה חדשה ממש, כי היום הזה עדיין לא היה מעולם. ועיקר ההתחדשות בכל יום ויום הוא רק בשביל להמשיך ולהאיר מקדושתו העליונה עלינו מחדש, לעורר אותנו להתחדש בכל יום ויום ברצונות חזקים וחדשים לה' יתברך" (ליקוטי הלכות, ברכות השחר ה). המשך…

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_86

מחשבות טובות – דיסק מס' 20

כיצד משפיעות מחשבות האדם על הישועות להם הוא זקוק וכיצד השי"ת מושיע אף למי שאינו ראוי לישועה? ומהם התנאים לכךהשי"ת

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_85

יהודי אשריך – דיסק מס' 19

דברים דברים נפלאים על מעלתו של כל יהודי ויהודי אצל השי"ת

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_84

לכל יהודי יש יוד ויעוד – דיסק מס' 18

רבי נחמן מגלה שכשאדם יודע כיצד להתנהג בשעת ירידה דווקא משם הוא זוכה לעליה גדולה. מה צריך לעשות כדיי להפוך את הירידה לעליה? ומדוע דווקא בירידה מתחילה הבנייה הרוחנית של האדם, עפ"י כתבי האריז"ל

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_83

דרכי אמונה – דיסק מס' 17

מתוך התבוננות במעשה המרגלים נלמד מהי הדרך לתיקון הברית וכיצד אפשר לזכות להפוך את הירידה לעליה

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_82

המזל והניסים – דיסק מס' 16

כיצד יכול כל יהודי לשנות את הטבע ולפעול ישועות מעל דרך הטבע

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_81

יום הפורים – דיסק מס' 15

הארת מרדכי שכל יהודי מרגיש מה טמון ביום הנפלא הזה

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_80

דחיקת השעה – דיסק מס' 14

מדוע מדוע אדם מפסיד ע"י שדוחק את השעה ומהיכן מקבלים את הכוח להמתין לישועות להם אדם זקוק

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_79

קשר ניצחי – דיסק מס' 13

רבי רבי נחמן מגלה שדווקא בתוך המניעות מסתתרים רחמי השי"ת וישועותיו הגדולות,מדוע דווקא בתוך המניעות מסתתרים ישועות ה' ורחמיו הגדולים

פורסם: 10 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות
עמוד 7 מתוך 8« להתחלה...45678