הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

עמוד 1 מתוך 41234
pageImgSmall_172
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
תגובה אחת

pageImgSmall_171
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_170
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_169
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_168
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_167
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_166
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_165
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_164
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_163
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_162
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות

pageImgSmall_161
פורסם: 17 אפריל ,2013
קטגוריה: פרומואים
אין תגובות
עמוד 1 מתוך 41234